Mateřská Škola Lázně Bohdaneč - představení 

Mateřská škola Lázně Bohdaneč byla otevřena 4. září 1978. Nachází se uprostřed lázeňského města ve velké zahradě. Mateřská škola je pavilonová, čtyřtřídní. 


 Zřizovatelem mateřské školy je město Lázně Bohdaneč. V právním subjektu je mateřská škola od 1. 1. 2003. Od září 2012 je součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč. Mateřská škola má kapacitu 103 dětí.


Věcné prostředí mateřské školy je v současné době charakterizováno uspořádáním tříd jako dílen a zároveň heren podporující aktivity dětí potřebných pro rozvoj jejich osobnosti. Prostředí poskytuje podněty pro pracovní, pohybové ,dramatické, ale i smyslově poznávací činnosti.Ve třídách je dostatek dětem dostupného výtvarného materiálu,hraček i pomůcek, dostupná je dětem i literatura a dětské hudební nástroje. Důležité místo je věnováno vystavování a uchovávání dětských výtvorů. Interiéry tříd, heren, umýváren i šaten jsou neustále obměňovány podle toho, co právě děti ve třídě prožívají,jakým tématem se zabývají.Každé dítě má na odpočinek své lehátko. Z domova si může přinést plyšovou hračku nebo polštářek, aby se při odpočinku cítilo příjemně.

Stravování pro mateřskou školu zajišťuje kuchyň při základní škole v sousedství areálu.

Školní zahrada poskytuje dětem v zimě sáňkování na uměle zbudovaných kopcích, v létě osvěžení v mlhovišti a pod sprchami.Každá třída má k dispozici samostatnou část zahrady s pískovištěm, průlezkami, houpadly . Společné je fotbalové hřiště.Výhledově se snažíme zahradu ještě více přizpůsobit různorodým pohybovým aktivitám dětí, včetně relaxace.

Poloha mateřské školy umožňuje učitelkám s dětmi realizovat krásné vycházky do přírody, ale zároveň mohou pozorovat i život ve městě.

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč 

pracoviště mateřská škola:

Dr. Tyrše 550
533 41 Lázně Bohdaneč

📩 E-mail: skolka@skolalb.cz 

IČO: 72563575
Bankovní spojení: 19-2512110237/0100
Datová schránka: eqjmnep

IZO - Mateřská škola: 107584522

Příspěvková organizace
Zřizovatel:
Město Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 1,
533 41 Lázně Bohdaneč
www.lazne.bohdanec.cz   

Zástupkyně ředitele pro MŠ:
Mgr. Aneta Burešová 
Dr. Tyrše 550
533 41 Lázně Bohdaneč 

☎ 774 753 921
buresova.aneta@skolalb.cz  

telefony:

774 753 922 - pouze omluvy dětí

třída  A

třída  B

třída  C

třída  D

464 600 311 ekonomka

773 931 203 školní jídelna

 GPS:    50.0744550N, 15.6774694E

[ rozmístění budov / mapy ]