Kontakty

Vedení školy    

Mgr. Bc. Jan Ľuptovský, ředitel

+420 464 600 310

luptovsky.janzavináčskolalb.cz

Mgr. Soňa Drvotová,  zástupkyně ředitele

+420 464 600 310

+420 774 753 919

drvotova.sonazavináčskolalb.cz

 

Služby,činnosti, funkce    
I. stupeň sborovna +420 464 600 314  
II. stupeň sborovna +420 464 600 313  
Školní jídelna,
Olga Šoltová
+420 464 600 315 soltova.olgazavináčskolalb.cz
Školní družina,
Bc. Hynková Martina
+420 774 753 918 hynkova.martinazavináčskolalb.cz
Výchovná poradkyně,metodik prevence
Mgr. Zuzana Serbouti

+420 608 172 559
serbouti.zuzanazavináčskolalb.cz
Psycholožka
Mgr. Lenka Burianová

 

+420 607 239 935

burianova.lenka@skolalb.cz
IT koordinátor a metodik ICT
Mgr. Milan Pösl
+420 464 600 313 posl.milanzavináčskolalb.cz
ekonomka,
Jarmila Ulrichová
+420 464 600 311
+420 774 753 920
ulrichova.jarmilazavináčskolalb.cz
školník,
Jaroslav Bečka

+420 603 441 545

becka.jaroslavzavináčskolalb.cz

 

 

 

 

 

Kontakty - Poštovní adresa

Masarykovo nám. 108
533 41 Lázně Bohdaneč

Kontakty - Elektronická adresa

skola@skolalb.cz

Kontaktujte nás

 

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.