Přijímací řízení

Přijímací řízení na školní rok 2021/22 

Zápis bude probíhat v období od 2.5. do 16.5.2021. Přečtěte si prosím postup v příloze.

Na základě metodického doporučení ministra školství k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 bude zápis do MŠ probíhat bez přítomnosti dětí. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními a podle doporučení MŠMT upřednostňujeme podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Zápis do mateřské školy bude probíhat online. Aplikace pro mateřskou školu bude zpřístupněna od  19.4.2021Dostupná je na úvodní straně webu Základní školy a mateřské školy Lázně Bohdaneč.Podrobné informace a postup najdete také na úvodní straně webových stránek mateřské školy v ,,Novinkách ".


...

Soubory PDF ke stažení