.


Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč

Zápis do mateřské školy v Lázních Bohdaneč

K zápisu do mateřské školy se budou rodiče registrovat přes aplikaci ONLINE ZÁPIS DO ŠKOLY, která bude přístupná od 3.4.2023 na webu www.skolalb.cz.  na úvodní straně webových stránek

Zápis se týká dětí narozených do 31.8.2020

Pro děti mladší tří let, bude vyhlášen dodatečný zápis, pokud se nenaplní kapacita mateřské školy.

Dny zápisu - podání žádosti s potvrzením od lékaře

Místo pro podání žádosti: Mateřská škola - ředitelna

Termín: 3.5 a 4.5. 2023

Doba pro podání žádosti: 8,15 - 17,00 hod. (podle času, který si zadáte v systému)

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte bude pod vygenerovaným kódem zveřejněno 1.6.2023

na webu mateřské školy a hlavní nástěnce na chodbě mateřské školy.

Místo vydání rozhodnutí: Mateřská škola - ředitelna

Rozhodnutí o přijetí se vydává pouze na vyžádání zákonného zástupce.

Rozhodnutí o nepřijetí si vyzvedněte v tyto dny:

Termín: 6.6.2023 a 7.6.2023

Doba pro vydání rozhodnutí: 9-11.00 a 16-17 hodin

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce také průkaz totožnosti, originál rodného listu dítěte a potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému očkování, které není starší než jeden měsíc ke dni podání žádosti ( je součástí žádosti).

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy, informace o místě, termínu a době o podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023 /24 budou také umístěny na hlavní nástěnce školy a na internetových stránkách www.skolalb.cz

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se řídí ustanovením § 34 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.Soubory PDF ke stažení