Přijímací řízení

Přijímací řízení na školní rok 2020/2021

...

Soubory PDF ke stažení

Pokyny k zápisu do mateřské školy na školní rok 2020/21

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápis proběhne13. a 14.5.2020 podáním Žádosti o přijetí doplněné kopií rodného listu dítěte.

Podat žádost lze jedním z následujících způsobů:

a) Zasláním do datové schránky školy - eqjmnep ve dnech zápisu ( 13.5. a 14.5.2020) pokud má zákonný zástupce datovou schránku jako fyzická osoba

b) E-mailem na adresu: skolkalb@seznam.cz ve dnech zápisu 13.5. a 14.5.2020 lze využít jen tehdy, kdy má zákonný zástupce platný elektronický podpis, kterým žádost podepíše. Nelze poslat prostý email.

c) Vhozením do schránky umístěné v chodbě mateřské školy 13.5. a 14.5. 2020 od 8.00 do 17.00 h. Na telefonní číslo uvedené na žádosti bude zasláno formou SMS potvrzení o přijetí žádosti a registrační číslo pro správní řízení