Pro rodiče MŠ

Školní řád

01.09.2021

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ BOHDANEČ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád mateřské školy Zpracovaný v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb. č. 43/2006 o předškolním vzdělávání a zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Placení úplaty se řídí směrnicí o úplatě za vzdělávání. Stanovenou částku jsou rodiče povinni uhradit do 20. dne předcházejícího měsíce. Platba na měsíc září tedy musí proběhnout do 20.srpna. Úplatu za vzdělávání neplatí děti v posledním ročníku před nástupem do školy a děti s odkladem školní docházky ( vyhláška o předškolním vzdělávání). Číslo...

Stravování 

23.06.2020

MŠ zajišťuje stravování vždy, když je dítě přítomno v MŠ a to jedno hlavní jídlo, dopolední a odpolední svačinu. Jednu svačinu je možné předem odhlásit, pokud dítě odchází domů po obědě nebo vyjímečně přijde do MŠ až po dopolední svačině.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje...

Pro děti předškolního věku je četba knížek mimořádně důležitá. Děti, kterým se v tomto období čte, lépe prospívají i ve škole. Čtení knížek napomáhá k rozvoji verbálních schopností (rozvíjí jazyk, slovní zásobu, samostatné vyjadřování). Dítě tím, že naslouchá čtenému příběhu, se učí spisovnému jazyku, správné výslovnosti, artikulaci, učí se...

Čtení dětem, básničky, čtenářský deník, hádanky, pohádky, pracovní listy, hry, písničky, omalovánky, výchova, vystřihovánky. Pracovní listy pro předškoláky a děti z prvních tříd. Odkazy na internetové zdroje ...

Burianova.Lenka@skolalb.cz
+420 607 23 99 35
sídlí na hlavní budově školy (2. stupeň), v přízemí
konzultační hodiny pro rodiče a zákonné zástupce jsou každé pondělí od 14:00 - 16:00.
Schůzku je nutné vždy předem dojednat, a to buď telefonicky, případně přes E-mail.

"Maminko, tatínku, učte mě samostatnosti, abych se o sebe uměl postarat." Aneb CO BY DÍTĚ MĚLO UMĚT: • obouvat a zouvat přezůvky a boty (tkaničky jen předškolní děti, mladším dětem zaváže učitelka) • poznat si svoje oblečení (vše by mělo být podepsané) • umět oblékat a svlékat kalhoty, tričko, ponožky (učitelka připraví,pomůže, ale dítě by mělo mít...

Výlety, exkurze
Divadla a koncerty v prostorách mateřské školy
Předplavecký kurz v plaveckém. bazénu Pardubice
Škola v přírodě
Lyžařský kurz v Hlinsku

před nástupem nabízíme využíti možnosti přijít s dítětem do mateřské školy a pomalu si zvykat na nové prostředí, děti i učitelky. Využít ji můžete poslední prázdninový týdenzapojit se do akcí pořádaných školou pro rodiče a veřejnost a spolu s dětmi prožívat radost ze her a činností ( dle kalendáře akcí pro děti a rodiče na školní rok)možnost ...