Užitečné kontakty a zdroje

06.01.2020

Školní psycholog

Mgr. Lenka Burianová

Burianova.Lenka@skolalb.cz 
+420 607 23 99 35
sídlí na hlavní budově školy (2. stupeň), v přízemí
konzultační hodiny pro rodiče a zákonné zástupce jsou každé pondělí od 14:00 - 16:00.
Schůzku je nutné vždy předem dojednat, a to buď telefonicky, případně přes E-mail.

Pedagogicko - psychologická poradna Pardubice,

Sukova třída 1260
tel. 466410327 email - ppp.pce@seznam.cz  

Pedagogicko- psychologická poradna Hradec Králové

Pospíšilova třída 365
tel. 495 265 423, email - info@pppkhk.cz  

Logopedie

Mgr. Hlavničková Pavla
tel. 607659865
Karla Šípka 282, Pardubice
PaedDr. Zelenková Milena
tel.464007691
Rokycanova 2798, Pardubice

Dětské rehabilitační centrum Lentilka, Pardubice, 

odd. Logopedie
Mgr. Poledňáková Daniela
tel. 466009433
Mgr. Romana Vašáková

tel.466009434

https://www.drclentilka.cz/