ŠD

Druh školy: Školní družina 

Resortní identifikátor (IZO): 117500291 

Adresa: Na Lužci 660, Lázně Bohdaneč 

Nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 120

Datum zápisu školy do rejstříku: 1. 1. 2005 

Datum zahájení činnosti: 1. 9. 1950 

ŠVP ŠD je k dispozici u ředitele školy a u vedoucí vychovatelky školní družiny.