Třídy a třídní učitelé

Mgr. Ehmová Lucie

Mgr. Měchurová Helena

L'uptovská
 Markéta

Mgr. Šulíčková Romana

  

 Mgr. Iveta Mandátová

Mgr. Fialková Lenka

Mgr. Tyllerová Ivana

Mgr. Štrobichová Zuzana

Mgr. Benešová Lenka 

Mgr. Blažková Ivana

Mgr. Mertová Veronika 

Ing. Párová Markéta

 Mgr. Antonín Štalmach

Mgr. Lucie Svobodová

Mgr. Iva Havelková

Mgr. Lenka Miadiková

Mgr. Ivan Čermák

Mgr. Hana Burešová

Mgr. Zuzana Serbouti