Objednávky stravy?

Základní informace

Objednávky stravy:

telefonicky : 773 931 203  kancelář vedoucí školní jídelny

 Informace k bezhotovostní platbě stravného

ve Školní jídelně ZŠ, Masarykovo nám. 108, Lázně Bohdaneč

V jídelně je nainstalován elektronický systém objednávání, vydávání a vyúčtování školního stravování s využitím osobních identifikačních bezkontaktních klíčenek.

Úhrada stravného je formou převodu z účtu strávníka (rodičů) na účet ŠJ.

Jídelna nepřijímá hotovost za stravné.

Pro Vás, Vaše děti z toho plyne následující:

- každý strávník (rodiče žáka) si zařídí TRVALÝ PŘÍKAZ k úhradě (na 10 školních měsíců - první splátka v srpnu, poslední v květnu) hrazený ze svého účtu (sporožiro, postžiro atd. ) s těmito údaji:

1) ve prospěch účtu číslo: 19 - 2512500227/0100 (účet ŠJ u KB Pardubice)

2) variabilní symbol: evidenční číslo strávníka

3) konstantní symbol: 0558 - převod mezi účty

4) splatnost: ke 20. dni předcházejícího měsíce, tj. k 20.8.2022 na září 2022

5) částka: měsíční záloha pro věkové kategorie - nikoliv pro třídy!

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování - příloha č. 2, jsou do

věkových skupin zařazováni strávníci na dobu celého školního roku, ve kterém

dosahují tohoto věku (školní rok od 1.9. do 31.8.)

- strávníci 7 - 10 let 726,00 Kč (22 dní x 33,00 Kč)
- strávníci 11 - 14 let 770,00 Kč (22 dní x 35,00 Kč)
- strávníci 15 a více 792,00 Kč (22 dní x 36,00 Kč)

Vyúčtování bude prováděno 1x ročně - na konci školního roku, tj. 30.6.

přeplatky za stravné se vrací na číslo účtu, které je uvedeno na návratce. Změní-li se Váš účet, oznamte změnu písemně vedoucí ŠJ.

Nebude-li k 1. dni nového měsíce na účtu ŠJ požadovaná záloha, program automaticky vyloučí strávníka. Bez zaplacené zálohy nebude oběd vydán.

Zálohu za stravné na další měsíc, která bude připsaná na účet ŠJ, hodnotí program automaticky jako přihlášení strávníka na další měsíc. Pokud je strávník od 1. dne nového měsíce nemocen, je nutné obědy odhlásit osobně nebo telefonicky.

Každý strávník si musí zakoupit identifikační klíčenku v ceně 100,00 Kč, tato částka je vratná při vrácení klíčenky při ukončení docházky do ŠJ. V případě ztráty je nutno zakoupit klíčenku novou!

Ztrátu klíčenky je nutné nahlásit vedoucí ŠJ, která zablokuje ztracenou klíčenku, aby nemohlo dojít k neoprávněnému vyzvednutí přihlášeného oběda.

Bez identifikační klíčenky nebude oběd vydán.


Návratku pro platbu stravného si můžete stáhnout zde :


 Vytištěnou a vyplněnou ji odevzdáte vedoucí školní jídelny p. Šoltové popřípadě pošlete emailem na adresu o.soltova@centrum.cz.

Strava podávaná v rámci školního stravování se konzumuje v prostorách zařízení školního stravování. První den nemoci umožní jídelna odebrání jídla do jídlonosičů (10:30-11:00 u zadního vchodu do ŠJ), ostatní dny přebírá péči o dítě rodina.

Aktuální informace školní jídelny a jídelníček najdete na www stránkách školy.

Prázdniny jsou trvale odhlášeny pro všechny strávníky, nevybírá se na ně záloha.

Přihlášky, všechny dotazy a informace vyřizuje vedoucí školní jídelny O. Šoltová.

Strava pro Mateřská školu 

MŠ zajištťuje stravování vždy, když je dítě přítomno v MŠ a to jedno hlavní jídlo, dopolední a odpolední svačinu. Jednu svačinu je možné předem odhlásit, pokud dítě odchází domů po obědě nebo vyjímečně přijde do MŠ až po dopolední svačině.

Podávání jídla Dopolední svačina: v rozmezí 9.00 - 9.15 hod Oběd: v rozmezí 11.30 - 12.10 hod Odpolední svačina: rozmezí 14.15 - 14.45 hod

Podávání jídla je prováděno samoobslužně, děti jsou k jídlu motivovány, ne však nuceny. Pití je pro děti dostupné v průběhu celého dne.

Otázky, týkající se stravování projednává rodič s ředitelkou MŠ a s vedoucí školní jídelny .