Základní informace - školní družina

  • Adresa:  🏣 Na Lužci 660, Lázně Bohdaneč
  • mobilní telefon (vedoucí vychovatelka):  📞 +420 774 753 918
  • číslo bankovního účtu pro školní družinu   131-784760277/0100

ŠVP ŠD je k dispozici u ředitele školy a u vedoucí vychovatelky školní družiny.