Rodičům nabízíme

30.08.2023
  • před nástupem nabízíme využíti možnosti přijít s dítětem do mateřské školy a pomalu si zvykat na nové prostředí, děti i učitelky. Využít ji můžete poslední prázdninový týden
  • zapojit se do akcí pořádaných školou pro rodiče a veřejnost a spolu s dětmi prožívat radost ze her a činností ( dle kalendáře akcí pro děti a rodiče na školní rok)
  • možnost podílet se na vytváření pěkného prostředí školy pro své děti, ať již pomocí při údržbě stávajícího zařízení a hraček nebo pořízení nového formou sponzorského daru
  • právo podílet se na dění v MŠ - dotazníky pro rodiče, nabízíme členství v klubu rodičů
  • besedy s odborníky na výchovu a vzdělání předškolních dětí v rámci spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
  • možnost každodenní konzultace s učitelkou na třídě (dle potřeby rodičů i s ředitelkou mateřské školy po domluvě termínu), snažíme se o partnerský vztah rodič - učitelka
  • učitelky i provozní zaměstnanci zachovávají mlčenlivost o soukromí rodiny