ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/24

07.06.2023

Na školní rok 2023/24 je stanovena úplata za vzdělávání na částku 600 Kč.

 Číslo účtu 123-9069790267/0100. Variabilní symbol = evidenční číslo strávníka (přiděleno), do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte a třídu