Adaptační program

05.01.2020

POPRVÉ DO ŠKOLKY 

"Maminko, tatínku, učte mě samostatnosti, abych se o sebe uměl postarat." Aneb CO BY DÍTĚ MĚLO UMĚT: • obouvat a zouvat přezůvky a boty (tkaničky jen předškolní děti, mladším dětem zaváže učitelka) • poznat si svoje oblečení (vše by mělo být podepsané) • umět oblékat a svlékat kalhoty, tričko, ponožky (učitelka připraví,pomůže, ale dítě by mělo mít samo snahu) • při jídle vydržet sedět u stolu • snažit se samo jíst lžící • pít ze skleničky, hrnku • umývat si ruce mýdlem, okapat si je do umývadla a utírat se do ručníku • používat záchod - včas si říci, utírat si zadeček (děti od 4 let), pleny do mateřské školy nepatří Nelekejte se, pokud dovednosti Vašich dětí nejsou na dané úrovni. Od zápisu do začátku školního roku je ještě dostatek času vše napravit. Buďte trpěliví, ale důslední, v klidu nacvičujte, co je třeba. Odměnou Vám budou dosažené dovednosti Vašich dětí.

Nezapomeňte: 

Oblečení i obuv by měly být označeny jménem dítěte, neboť velmi často dochází k záměně mezi dětmi !!! Zároveň je třeba si uvědomit, že děti vedeme k samostatnosti a velmi často pracujeme s fixy, nůžkami, barvami, apod... Z těchto důvodů dávejte takové oblečení, které z větší části zvládnou samostatně oblékat a zároveň nebudou mít strach si je ušpinit. 

Hračky a mazlíčci: 

Ve školce máme dostatek hraček, proto není nutné nosit hračky z domu. Výjimkou může být plyšová hračka, polštářek či jiná věc, na kterou je dítě citově vázáno při usínání a při vzpomínce na rodiče. 

"Zvykáme si na školku" aneb DOBRÁ RADA NAD ZLATO -několik rad pro rodiče

 • své dítě doveďte až do třídy a osobně jej"předejte"učitelce • každé dítě se jinak přizpůsobuje novému prostředí, kolektivu, méně přizpůsobivé děti nenechávejte zpočátku v kolektivu příliš dlouho, lze domluvit postupnou adaptaci • máte-li nějaké pochybnosti, požadavky, obraťte se s důvěrou na Vaši paní učitelku • neprodlužujte loučení, rychle odejděte • informujte učitelku, pokud má Vaše dítě nějaké zdravotní omezení, dítě, které bere léky nebo nachlazené by do školky nemělo chodit, v kolektivu hrozí rychlé šíření nákazy • pokud se Vám hned vše nedaří, nezaujímejte ke škole negativní postoj, dejte svému dítěti i nám dostatek času adaptovat se • před Vaším dítětem mluvte o školce pozitivně, nestrašte je školkou, školka není za trest ("Jen počkej, ve školce, tam ti nikdo nepomůže." "Budeš muset dělat všechno sám." "Paní učitelka tě naučí poslouchat." apod.)

Sledujte, prosím, nástěnky v šatnách, kde jsou informace pro vás !!! 

Pokud neobsahují to, co hledáte, zeptejte se učitelek. Vážení rodiče, přejeme si, aby Vaše děti byly spokojené, chodily do školky rády. Tráví s námi hodně času v rozhodujícím období svého života. Proto je nutné, abychom byli partneři ! Přivítáme Vaše připomínky a návrhy, které přispějí k pohodovému pobytu Vašich dětí s námi. Kolektiv mateřské školy 

Devatero spolupráce s rodinou

Spolupráce s rodinou 

1. Respektujeme úlohu rodičů Rodiče jsou nejvýznamnějšími činiteli ovlivňujícími vývoj dítěte. Mají právo a zároveň povinnost činit důležitá rozhodnutí týkající se jejich dítěte.Bereme tuto jejich nezpochybnitelnou roli v úvahu a podle toho s nimi jednáme. Pěstujeme vzájemný respekt mezi učitelským týmem a rodinami. 2. Zachováváme důvěrnost Rodiny mají právo na ochranu svých osobních informací v průběhu i po ukončení docházky dítěte do MŠ.Informace požadované od rodin omezujeme pouze na takové, které jsou nezbytné nutné k zajištění vzdělávání dětí. Informace a záznamy o dítěti mají k dispozici pouze rodiče. Při potřebě poskytnout informace jiným osobám, seznámíme rodiče s tímto faktem a žádáme jejich souhlas. 3. Mluvíme s rodiči o očekáváních, která vůči sobě máme Zejména na počátku školního roku nebo ještě před vstupem dítěte do MŠ zjišťujeme, jakou představu o vzdělávání svého dítěte a vzájemné spolupráci rodiče mají. Zároveň otevřeně sdělujeme naše představy a záměry. 4. Podporujeme spolupráci s rodiči nabídkou vícero strategií k jejich zapojení Rodiny jsou odlišné. Co je zajímavé pro jednu, nemusí být přijatelné pro druhou. Jsme tvořiví, aby si každá rodina mohla vybrat takové formy spolupráce, které jí budou nejvíce vyhovovat. 5. Respektujeme, že konkrétní způsob spolupráce si volí rodina sama Našim cílem je nabídnout rodinám co nejširší škálu možností ke spolupráci. Rozhodnutí, kterou formu spolupráce rodina zvolí už závisí na ní samotné. 6. Nabízíme zapojeni celé rodiny Ke spolupráci vyzýváme nejen rodiče dětí, ale i další členy rodiny a její přátelé. 7. Poskytujeme rodinám zpětnou vazbu Dáváme rodinám najevo, že si ceníme jejich spolupráce, reagujeme na jejich podněty. 8. Spolupracujeme s dalšími partnery školy Vytváříme takové podmínky pro spolupráci, které jsou pro rozvoj školy přínosné, doplňují naše zaměření. 9. Víme, že všechno nejde hned Partnerské vztahy, spolupráci s rodiči budujeme postupně. Vyžaduje to čas, úsilí, vzájemnou důvěru, ochotu najít společnou řeč. Víme, že je to náročné, ale nevzdáváme se.