Co číst dětem

08.01.2020

Proč dětem číst....

Pro děti předškolního věku je četba knížek mimořádně důležitá. Děti, kterým se v tomto období čte, lépe prospívají i ve škole. Čtení knížek napomáhá k rozvoji verbálních schopností (rozvíjí jazyk, slovní zásobu, samostatné vyjadřování). Dítě tím, že naslouchá čtenému příběhu, se učí spisovnému jazyku, správné výslovnosti, artikulaci, učí se rozlišovat věty a slova. Čtení knížek by mělo být nedílnou součástí užitečně a plnohodnotně stráveného volného času rodičů se svým dítětem. Společně strávený čas s knihou utužuje rodinné vazby mezi rodičem a dítětem a posiluje jejich vzájemný vztah. Na chvíli má dítě rodiče jenom pro sebe, patří mu veškerá jeho pozornost, prožívají společná dobrodružství.