Nadstandardní aktivity

04.01.2020

Aktivity pro děti

Výlety, exkurze
Divadla a koncerty v prostorách mateřské školy
Předplavecký kurz v plaveckém. bazénu Pardubice
Škola v přírodě
Lyžařský kurz v Hlinsku

Spolupráce

Město Lázně Bohdaneč
Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice
Základní škola Lázně Bohdaneč
Základní umělecká škola Polabiny, Pardubice
Infocentrum města Lázně Bohdaneč
Ekocentrum Paleta v Pardubicích
Univerzita Hradec Králové
Asociace pro předškolní výchovu
Hasičský záchranný sbor
Občanské sdružení Apolenka

Akce pro děti a rodiče

Adaptační období pro nové děti
Příjezd Svatého Martina do Bohdanče - zahradní slavnost, lampionový průvod
Vánoční zpívání v kostele
Barborky a Mikuláš s nadílkou
Masopustní veselí - hudebně pohybové vystoupení dětí a karneval ve školce
Slet čarodějnic - zahradní slavnost s programem pro děti
Den dětí - dle aktuálního programu MŠ ( zahradní slavnost, výlety )
Mateřinka - vystoupení dětí a rozloučení s předškoláky
Besedy, přednášky s odborníky na výchovu a vzdělání předškolních dětí
Aktivity Klubu rodičů - dílnička pro rodiče a děti, sběr papíru a víček.