Zpravodaj města ...stav výstavby haly

02.02.2020

Slovo místostarosty 

Vážení spoluobčané, v prvním čísle Zpravodaje tohoto roku si vás opět dovolím stručně seznámit se stavem významných investičních akcí ve městě v době uzávěrky Zpravodaje, které momentálně probíhají, a také s akcemi, které plánujeme do dalších období. Výstavba tělocvičny v areálu základní školy na náměstí Na konci roku 2019 dokončena hrubá stavba. Ukončení realizace stavby říjen 2020. Zahájení ostrého provozu tělocvičny přelom roku 2020/2021. 

zdroj citace: