Nová sportovní hala a její využití

25.08.2020

Výstavba sportovní haly probíhá dle harmonogramu a s předáním díla počítáme na konci měsíce října. Děti a žáci ze Základní školy a mateřské školy Lázně Bohdaneč a první sportovci tedy začnou halu využívat již v průběhu listopadu a prosince. S pravidelným ostrým provozem počítáme od Nového roku. Objekt tělocvičny se skládá ze dvou částí. První část tvoří hlavní sportovní sál s vestavbou tribuny (kapacita 140 diváků), pod níž je zázemí pro trenéry, střídačky pro sportovce a sklady sportovního nářadí. Hlavní sál bude možné rozdělit oponou na třetiny. Vlastní hala má rozměr hlavní plochy 20 x 40 m. Technické vybavení umožňuje provozovat basketbal, florbal, futsal, volejbal, badminton, tenis, nohejbal a další míčové hry (i ostatní sporty) a většinu v jedné třetině haly. Druhou částí sportovní haly je dvoupodlažní přístavba, která má v přízemí hlavní vstup, technické zázemí, komunikační koridor, šatny a sociální zázemí pro sportovce, ve druhém podlaží je gymnastický sál a sklad nářadí. Hala je také propojena s aulou jídelny, kde v případě pořádání sportovních akcí bude zajištěno občerstvení pro všechny zúčastněné. Sportovní halu bude spravovat Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, pro kterou bude primárně sloužit. Od začátku roku jsme začali společně s ředitelem školy předběžně zjišťovat zájem o dlouhodobý pronájem hodin v nové hale mezi místními spolky, ale i jednotlivci. Naše snažení bohužel přibrzdil Covid-19. Uzávěrka žádostí o dlouhodobý pronájem v nové sportovní hale je 15. 9. ve 12 hodin. Kontaktní e-mail: stepanovsky@lazne.bohdanec.cz. 


V současné době připravujeme jednotná pravidla pro pronájem hlavního a gymnastického sálu. Tato pravidla společně s ceníkem předložím na zářijovém zasedání zastupitelstva města ke schválení. Dále připravujeme jednotný systém pronájmů všech sportovišť ve městě tak, aby jejich využití bylo co nejefektivnější. O tomto vás budu informovat v dalším čísle Zpravodaje. Vážení spoluobčané, jsem přesvědčen, že po zprovoznění sportovní haly se i za pomoci spolků, které město finančně podporuje, rozšíří nabídka a zvýší kvalita sportovního vyžití ve městě. Zájem o pronájem sportovní haly je již teď poměrně velký a také zaznamenáváme zájem a vznik nových subjektů, které chtějí sportovní zařízení města využívat zejména pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, a to mě těší. Josef Štěpanovský, místostarosta