Dopis ředitele školy.

17.04.2020

Vážení rodiče, přátelé školy, zaměstnanci školy,

všechny vás srdečně zdravím v této pro nás nelehké chvíli a chci vám moc poděkovat za toleranci, pochopení, trpělivost a snahu vše řešit a domluvit se.

Jsem každý den ve škole, chodím prázdnými třídami jak Na Lužci, Masarykově, tak v mateřské škole. Bohužel, jsem tady sám jen s panem školníkem, který se snaží opravit, udržet chod všech budov. Když vidím nové, moderní učebny chemie, dílny, kuchyňku, počítačovou učebnu nebo třídy, které jsou vybaveny interaktivními tabulemi, to vše nás činí jednou z nejlépe vybavených škol v širokém okolí... Kolik úsilí a času jsme tomu spolu s Městem dali, je mi smutno, ale věřím, že bude líp a všude uvidím zase vaše děti, jak se vzdělávají nebo baví.

Vzpomínám na vaše děti, naše žáky a jak bych si moc přál, aby mě už nějaký "lupínek pěkně vytočil"....

Tolik jsme toho letos zažili, pobyt v přírodě, díky velkému zájmu 2x lyžařský výcvik, který i přes špatné sněhové podmínky byl jeden z nejlepších. Vzpomínám, jak jsem nemohl spát, že nebude sníh, že se budete zlobit, že jedeme, že děti nebudou spokojené......... a vy jste mne podpořili a vše dopadlo dobře. Uvědomuji si, že vztah škola - rodiče je velice dobrý a problémy, které jsou, se nám daří společně řešit.

Jsem moc rád, že jsme se všichni, zaměstnanci i rodiče, spojili a ukázali svoji sílu při pomoci onkologickému centru. Za tu pomoc i vlnu solidarity vám moc děkuji.

Naši zaměstnanci pracují všichni z domu. Nechtěl jsem nikoho vystavovat riziku a zároveň jsem plnil i doporučení MŠMT. V této době musíme být všichni tolerantní a zodpovědní. Věřím, že učitelé, kteří učí na dálku,pomáhají a nepotřebují mít nad sebou ředitele. Myslím, že máme dost silný a profesionální tým. Předpokládaný návrat nepedagogických zaměstnanců a pedagogických zaměstnanců MŠ bude 1.5., respektive 4.5. 2020, ale za určitých hygienických opatření.

S pedagogy jsem v neustálém kontaktu a doufám, že i vy. Díky našemu IT pracovníkovi, jeho prozíravosti a podpoře Města máme výborné vybavení pro danou situaci. Každý den se zdokonalujeme a učíme. Hlavně mezi sebou, v našich podmínkách a i díky našim jednotlivým zapáleným učitelům, kteří pak vše předávají dál. Komunikujeme pomocí Bakalářů, Microsoft Office 365, Teams, školní mail.

Pro většinu z nás to stačí, ale pro některé, kteří nemají dostatečné vybavení apod. hledáme i nové cesty, někdy musí stačit i mobil. Vím, všichni se učíme využívat moderní technologie, všichni děláme chyby, každý máme jiné možnosti, čas i schopnosti, ale udržujeme komunikaci a při trpělivosti se vše postupně lepší. Proto mě mrzí, že jsou jedinci, kteří nemají ani snahu komunikovat. Snažíme se s výchovnou poradkyní, třídními učiteli neustále o kontakt a případné řešení problému. Naše škola je známá svoji snahou o kvalitní vzdělávání. Na konci letošního školního roku budeme jistě velmi tolerantní k těm, co se snaží, a budeme chtít ukončit letošní rok bez stresu pro všechny zúčastněné, kteří se snaží.

Větší, obrovské břímě komunikace na prvním stupni je na vás rodičích, na druhém stupni by to mělo být obráceně, zde by každý žák měl pracovat samostatně a jen pod případnou kontrolou. Děkuji vám, že nic nevzdáváte. Uvědomuji si, že chodíte do práce, že jste unavení a ještě se staráte o své děti .

Každá škola byla kontrolována pomocí telefonického rozhovoru ČŠI. Naše škola i díky podpoře Města má placeného IT pracovníka a i díky tomuto se nám dostalo velkého uznání a i se uvažovalo, jestli bychom některou školu neinstruovali...

V současné době nás čeká nebo probíhá zápis do 1.tříd a do MŠ. Oboje je pro organizaci příštího roku důležité.V obou případech proběhne bez dětí, někdo elektronicky, někdo vše vyřeší vše škole. Informace jsou na webových stránkách.

V nejbližší době dochází ke změně webových stránek. Tato situace nám ukázala, že je dobré mít jednotné stránky jak pro rodiče žáků ZŠ, tak pro rodiče dětí MŠ. Mělo to být pro vás překvapení, snad v dobrém... Stálo to velké úsilí a čas pana Pösla, který zároveň musel pomáhat učitelům, žákům i rodičům. Budeme rádi za připomínky a napište, pokud naleznete nějaké nedostatky.

V současné době jistě sledujete vývoj a víte, že došlo i k rozhodnutí v oblasti školství.

Od 25.5. mohou žáci prvního stupně navštěvovat školu . Je zde spoustu nejasností a my čekáme, že do konce dubna bude vydán manuál, který stanoví podmínky, za jakých lze provozovat vzdělávání.

Bude to náročné pro organizaci chodu školy, jak prostorově, tak personálně. Ale nechceme zaujmout stanovisko, dokud nebudeme znát podmínky.

Určitě oslovíme rodiče prvního stupně, abychom zjistili, kdo má zájem o vzdělávání ve škole, a mohli vše připravit.

Současně se zřizovatelem uvažujeme i o otevření mateřské školy, pokud budeme schopni vyhovět manuálu MŠMT. I zde oslovíme rodiče dětí, abychom uměli vše dobře naplánovat a zvládnout.

Žádám vás, abyste si vše dobře rozmysleli cca do konce dubna, začátku května (dle manuálu), protože pak by nám případné změny mohly vše velice zkomplikovat.

Chtěl bych končit nějakou pozitivní zprávou, tak snad, že sportovní hala, která se staví u školní jídelny, pokračuje v termínu. Kromě toho, že ji bude využívat škola a doufám, že i školka, tak ji budeme i provozovat. Pracujeme s panem místostarostou na jejím využití, už máme návrh Návštěvního a Provozního řádu. A pokračujeme dál...

Opravdu se nenudíme, ale chybíte všichni.... děti, žáci, rodiče, zaměstnanci základní školy i mateřské školy.

Všechny vás zdravím z prázdné školy, děkuji vám a těším se na vás

Jan Ľuptovský