Dopis ředitele školy ...

28.08.2020

Vážení rodiče, přátelé školy, milí žáci,

všechny vás srdečně zdravím. Jsme před začátkem nového školního roku a všichni s nervozitou očekáváme věci příští. Doufám, že i nadále nás bude sdružovat komunikace s učiteli, vychovatelkami, nepedagogickými zaměstnanci, s výchovnou poradkyní i s vedením školy.

Komunikace, tolerance, pochopení, pokora, spolupráce apod., to vše jsou naše nástroje pro nadcházející školní rok, pro zvládnutí složitých situací, které mohou nastat.

Jsme připraveni a proškoleni v oblasti hygieny. Vypracovali jsme plán úklidu. Máme dostatek dezinfekce i úklidových prostředků. Snažíme se zajistit co nejlepší hygienické podmínky s ohledem na možnosti školy.

V kuchyni i v jídelně byla přijata možná opatření k zajištění výdeje stravy. Žáci dostanou vše přímo na tác, od skleničky až po jídlo.

Jak můžete pomoci?

Prosím, dodržujte následující:

  1. Informovat třídního učitele o důvodu absence (viz školní řád)
  2. Zajistit vyzvednutí žáka ze školy v případě, že bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19
  3. V případě příznaků COVID - 19 kontaktovat telefonicky praktického lékaře.
  4. V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), předložit škole potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost (odborného lékaře) potvrzující tuto skutečnost.
  5. Do školy nemohou vstoupit osoby (zaměstnanci, žáci, ostatní osoby) s příznaky infekčního onemocnění

Upozornění:

Ani rodiče nebudou mít povolený vstup do školy, včetně auly u školní jídelny. Pouze v nutných případech po dohodě s vedením školy!

Pokud žák bude mít např. i jen rýmu a nebude mít potvrzení (viz bod 4 ), prosíme, neposílejte nám ho do školy.

Ve vzdělávání se budeme snažit žáky nestresovat a zmapovat individuální úroveň znalostí dosaženou v době karantény. Předpokládáme, že tento úkol zvládneme do konce září. V tomto období nebudeme známkovat.

Pedagogové navrhnou řešení pro narovnání rozdílu v úrovni znalostí a dovedností žáků způsobené distanční formou výuky. Učitelé budou s vámi komunikovat. Vaše pomoc může celý proces ulehčit.

Co nás čeká?

31.8.

Pojedeme na 5 dní na náhradní sportovní kurz do Horního Bradla. Opravdu to bylo po přečtení manuálu MŠMT těžké rozhodování. Ale myslím si, že naše děti mi za to stojí. Chci, aby pokud to jde, měly i hezké zážitky, srovnaly se a zase se naučili žít v kolektivu a pro kolektiv. Budeme ve zděných budovách, každý pokoj má vlastní hygienické zařízení a provozovatel mi garantoval, že budeme sami při stravování.

1.9.

Nástup žáků do školy proběhne tak jako vždy. Třídní učitelé si odvedou své žáky do tříd, kde je v průběhu jedné hodiny přivítají a poučí.

21. - 23.9.

V tomto termínu proběhne tradiční adaptační kurz pro žáky 6. ročníku. Již několik let jezdíme do rekreačního střediska v Krasnici u Přelouče. Akci realizujeme proto, že i zde jsme schopni dodržet aktuální hygienická doporučení. Objekt v dané době budeme využívat pouze my.

Podzimní období

Od září bude realizována plavecká výuka žáků 2. a 3. ročníku.

Další akce budeme zvažovat podle situace.

Přeji nám všem pevné zdraví a nervy.

Jan Ľuptovský