doplňkové volby zástupce žáků do školské rady

28.03.2022

Ředitel školy v souladu s §167 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje doplňkové volby zástupce žáků do školské rady

Termín voleb: 6. 4. 2022.

Ředitel školy ustanovuje tříčlennou volební komisi ve složení:

  • Mgr. Milan Pösl - předseda
  • Mgr. Soňa Drvotová - člen
  • Mgr. Zuzana Štrobichová - člen

Volby se uskuteční dne 6. 4. 2022. Volby budou probíhat elektronicky.

Oprávněným voličem člena školské rady pro volbu zástupce nezletilých žáků je zákonný zástupce nezletilého žáka.

Seznam kandidátů:

  • MUDr. Jana Váchová - třídní důvěrník SRPŠ za 1.A
  • Lucia Kliegrová - třídní důvěrník SRPŠ 2.A

Hlasování bude probíhat elektronicky, informace o postupu obdrží rodiče v elektronické žákovské knížce.

Výsledky budou zveřejněny nejpozději dne 12. 4. 2022

V Lázních Bohdanči dne 23. 3. 2022

Mgr. Bc.. Jan Ľuptovský, ředitel školy