Hygienická opatření školy

12.05.2020

I. Omezení vstupu cizích osob do školy.

Vstup mají povolen: a) zaměstnanci školy

b) žáci školy splňující podmínky ke vstupu

c) kontrolní orgány

d) dodavatelé služeb zajišťující provoz školy

e) zákonní zástupci

Žádáme rodiče, aby do školy vstupovali výjimečně, a to pouze po předchozí domluvě s pedagogickými zaměstnanci nebo vedením školy.

II. Provozní pokyny

  • dodržování bezpečných vzdáleností mezi osobami
  • nošení ochrany úst a nosu

III. Osobní hygiena

  • mytí a dezinfekce rukou
  • vybavení WC tekutým mýdlem, dezinfekčním prostředkem na ruce, papírové ručníky (osoušeč)
  • vybavení tříd tekutým mýdlem, dezinfekčním prostředkem na ruce, papírovými ručníky
  • dezinfekční prostředek na ruce při vstupu do školy

III. Úklid

  • Průběžné a opakované provádění dezinfekce prostorů školy - hygienická zařízení, společné prostory školy, dezinfekční prostředek na ruce v dávkovači, papírové ručníky (funkčnost osoušečů).
  • Dezinfekce podlah, lavic, židliček, ovladačů oken, klik, umyvadel a ostatních ploch ve výukových místnostech.
  • Průběžné větrání místností.
  • Pro dezinfekci (ruce, plochy, podlahy) jsou používány prostředky s důrazem na protivirový účinek.

Lázně Bohdaneč 10. 5. 2020 Jan Ľuptovský