Informace k bezhotovostní platbě stravného

27.11.2021

ve Školní jídelně ZŠ, Masarykovo nám. 108, Lázně Bohdaneč

V jídelně je nainstalován elektronický systém objednávání, vydávání a vyúčtování školního stravování s využitím osobních identifikačních bezkontaktních klíčenek.

Úhrada stravného je formou převodu z účtu strávníka (rodičů) na účet ŠJ.

Jídelna nepřijímá hotovost za stravné.

Pro Vás, Vaše děti z toho plyne následující:

  • každý strávník (rodiče žáka) si zařídí TRVALÝ PŘÍKAZ k úhradě (na 10 školních měsíců - první splátka v srpnu, poslední v květnu) hrazený ze svého účtu (sporožiro, postžiro atd. ) s těmito údaji:

1) ve prospěch účtu číslo: 19 - 2512500227/0100 (účet ŠJ u KB Pardubice)
2) variabilní symbol: evidenční číslo strávníka
3) konstantní symbol: 0558 - převod mezi účty
4) splatnost: ke 20. dni předcházejícího měsíce, tj. k 20.12.2021 na leden 2022

5) částka: měsiční záloha pro věkové kategorie - nikoliv pro třídy!

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování - příloha č. 2, jsou do

věkových skupin zařazováni strávníci na dobu celého školního roku, ve kterém

dosahují tohoto věku (školní rok od 1.9. do 31.8.)

- strávníci 7 - 10 let 660,00 Kč (22 dní x 30,00 Kč)

- strávníci 11 - 14 let 704,00 Kč (22 dní x 32,00 Kč)

- strávníci 15 a více 726,00 Kč (22 dní x 33,00 Kč)

Vyúčtování bude prováděno 1x ročně - na konci školního roku, tj. 30.6.

přeplatky za stravné se vrací na číslo účtu, které je uvedeno na návratce. Změní-li seVášúčet, oznamte změnu písemně vedoucí ŠJ.

Nebude-li k 1. dni nového měsíce na účtu ŠJ požadovaná záloha, program automaticky vyloučí strávníka. Bez zaplacené zálohy nebude oběd vydán.

Zálohu za stravné na další měsíc, která bude připsaná na účet ŠJ, hodnotí program automaticky jako přihlášení strávníka na další měsíc. Pokud je strávník od 1. dne nového měsíce nemocen, je nutné obědy odhlásit osobně nebo telefonicky.

Každý strávník si musí zakoupit identifikační klíčenku v ceně 100,00 Kč, tato částka je vratná při vrácení klíčenky při ukončení docházky do ŠJ. V případě ztráty je nutno zakoupit klíčenku novou!

Ztrátu klíčenky je nutné nahlásit vedoucí ŠJ, která zablokuje ztracenou klíčenku, aby nemohlo dojít k neoprávněnému vyzvednutí přihlášeného oběda.

Bez identifikační klíčenky nebude oběd vydán.