INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ - zahájení předškolního vzdělávání 4.9.2023 +předání dokumentace, návštěva mateřské školy 

18.08.2023

Informace pro rodiče

Nově přijaté děti zahájí předškolní vzdělávání  4.9.2023 - začátek školního vyučování 

Milí rodiče, ve složce PŘEDANÉ NA SCHŮZCE PRO RODIČE najdete dokumentaci a informace k nástupu dítěte do mateřské školy, prosím pečlivě si je pročtěte a vyplňte, podle pokynů níže a přineste do mateřské školy v týdnu od 21 .8. do 25.8.2023, abychom je stihli zpracovat. Pokud jste v tomto týdnu mimo Lázně Bohdaneč, domluvte si telefonicky předání v jiný den ( 28-31.8.2023). Nelze dokumentaci přinést až v den nástupu dítěte do školky (1.9.2023), resp.  4.9.2023

Odevzdáním dokumentace a uhrazením plateb v měsíci srpnu potvrzujete nástup dítěte do školky.

Pokud nebudou platby uhrazené max. do 20.8.2023, nebude dítě moci zahájit docházku od 1.9.2023, ale až po připsání plateb na účet školy a jídelny.

Dodržte termín úhrady do 20.8.2023.

Pokud se rozhodnete dítě do mateřské školy neumístit, neprodleně informujte zástupkyní ředitele pro MŠ - A. Burešovou.

Místo tak můžeme nabídnout někomu jinému.

Pokud dítě nenastoupí 1.9.2023, např. z důvodu nemoci, informujte mateřskou školu.

V období od 21.8. do 31.8. se po domluvě můžete přijít s dítětem podívat do školky (dopoledne),prohlédnout si třídu, kam bude dítě docházet, seznámit se s p. učitelkou, podívat se na přidělenou značku v šatně dětí atd.

V týdnu od 21.8. do 25.8.2023 odevzdáte v mateřské škole tyto vyplněné dokumenty

Evidenční list dítěte s podpisy rodičů

Dohodu o docházce dítěte do MŠ

Prohlášení zákonných zástupců

Pověření k odvádění dítěte ze školky

Souhlas se zpracováním osobních údajů – ( 3 listy tabulky)

Průběh předchozího předškolního vzdělávání – pokud dítě někam docházelo

Návratku na stravování

Návratku úhrady úplaty za předškolní vzdělávání - neplatí děti v povinném předškolním vzdělávání

Dotazník Co už umím

Pro své informace si doma ponechejte

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy

Informace o telefonních číslech, emailu a webu MŠ

Informace k ochraně osobních údajů

Informace ke stravování, lístek s přiděleným číslem (registrační číslo)

Informace k placení úplaty za předškolní vzdělávání

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Co potřebuje dítě do MŠ

Informace o Klubu rodičů – více na webu školy www.skolalb.cz/klub-rodicu/