Informace pro rodiče žáků 1. stupně – zjištění zájmu   -UKONČENO

05.05.2020

Dle usnesení vlády je od 25. května 2020 možná výuka žáků 1. stupně ZŠ. Tato výuka je dobrovolná. Dle pokynů z MŠMT o Ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, který stanovuje podmínky, za kterých bude žákům umožněn vstup a pobyt ve škole, bude výuka na naší škole probíhat následující formou. 

Prosím, přečtěte si PEČLIVĚ následující informace:

  • výuky se nesmí účastnit žáci, kteří spadají do rizikových skupin: děti náchylné k nemoci, děti chronicky nemocné (astma, diabetes, srdeční choroby atd.), děti, které přišly v poslední době do kontaktu s infekční osobu, dále děti, které žijí ve společné domácnosti se seniorem. Také do školy nesmí vstoupit žáci, kteří prokazují některý z příznaků onemocnění Covid-19: zvýšená teplota, kašel, rýma, infekce dýchacích cest, náhlá ztráta chuti, čichu. Pokud by se některý z příznaků u dítěte objevil, je zákonný zástupce povinen si dítě okamžitě ze školy vyzvednout.
  • žáci mohou být ve skupinách maximálně v počtu 15 dětí. Tyto skupiny budou předem sestavené a do konce školního roku neměnné. Skupiny nemusí být složené z dětí z jedné třídy, budou se upravovat podle počtu dětí tak, aby byl splněn počet maximálně 15 žáků ve skupině. Není zaručeno, že dítě bude ve třídě se svým učitelem. Vedle učitelů budou situaci personálně zajišťovat i asistentky, vychovatelky školní družiny a učitelé 2. stupně.
  • kmenoví učitelé tříd budou ale i nadále zajišťovat distanční výuku ve svých třídách
  • jednotlivé skupiny se nebudou moci během dne stýkat, a to ani před školou a při pobytu odpoledne
  • o přestávkách budou žáci také dodržovat odstupy, a to včetně pohybu na chodbách a odchodu na toaletu
  • každý žák si bude nosit na vyučování dvě roušky, umístěné v igelitovém sáčku, pokud roušku sundá, umístí ji do sáčku. O nošení roušky ve třídě rozhodne vyučující, ale během pohybu mimo třídu je rouška povinná.
  • po příchodu do školy se dítě přezuje a ihned si dezinfikuje ruce. Toto bude dělat průběžně po celý den.
  • odpolední pobyt ve škole bude umožněn pouze žákům, kteří za běžného provozu navštěvují školní družinu. I zde budou platit stejná hygienická pravidla jako dopoledne, jednotlivé skupiny budou oddělené
  • bohužel není možné zajistit stravování ve školní jídelně, děti stravující se ve školní jídelně budou dostávat oběd formou studeného balíčku
  • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je po prokazatelném upozornění zákonného zástupce důvodem k nevpuštění žáka do školy, popřípadě vyřazení žáka z výuky

Pro přípravu činnosti školy je nutné mít co nejpřesnější informace o počtu dětí. Žádáme proto zákonné zástupce žáků 1. stupně, aby do čtvrtka 7. 5. 2020 10.00 hodin vyplnili formulář zjištění předběžného zájmu o vyučování, který se nachází v žákovské knížce (Bakaláři).