Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí a žáků

08.04.2021

Před zahájením vyučování se doporučuje s dítětem, žákem (případně jejich zákonnými zástupci) nebo studentem projít jednotlivé položky tohoto seznamu.

V případě, že dítě, žák nebo student na některou z položených otázek odpoví kladně nebo evidentně vykazuje dané příznaky, nebude mu umožněna prezenční výuka. Takový žák musí opustit budovu školy podle pravidel uvedených v Manuálu.

Dítě, žák, student vykazuje známky nebo uvádí, že pociťuje:

  • zvýšenou tělesnou teplotu
  • suchý kašel
  • dušnost
  • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
  • ztrátu chuti a čichu
  • bolest v krku
  • bolest svalů a kloubů
  • rýmu / ucpaný nos
  • bolest hlavy