MANUÁL COVID-19 TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH DUBEN 2021

10.04.2021

Současná epidemiologická situace v ČR je velice vážná a v nejbližších dnech a týdnech není možné očekávat výraznější zlepšení. Velice vážná je však i současná situace dětí, žáků a studentů, a to jak z hlediska pedagogického, tak i psychologického, sociálního. Distanční způsob vzdělávání nemůže z dlouhodobého pohledu plně nahradit prezenční výuku ve školách.

S ohledem na nové nakažlivější mutace viru SARS-CoV-2 je přitom zjevné, že bez snížení celkového výskytu onemocnění v populaci by byl plošný návrat dětí, žáků a studentů do škol a školských zařízení pouze za stávajících protiepidemických opatření velice riskantní. Pravidelné plošné testování by mělo společně s dalšími režimovými opatřeními přispět k bezpečnějšímu a trvalému prezenčnímu vzdělávání ve školách. Je nutné zdůraznit, že plošné a pravidelné testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 musí být chápáno pouze jako jeden z nástrojů omezení šíření onemocnění COVID-19 při obnově prezenční výuky ve školách. V žádném případě nemůže v důsledku zavedení testování dojít k oslabení ostatních režimových opatření realizovaných ve školách dle nově aktualizovaného Manuálu k provozu škol. Samotné plošné a pravidelné testování má primárně screeningovou funkci, a proto nemůže nahradit další režimová opatření a má sloužit především jako jejich doplněk, který zvyšuje jejich účinnost. Školám budou distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr, kterými se bude testovat 2krát týdně. Školy mohou zvolit i variantu testování neinvazivními RT-PCR testy pro samoodběr, které si musí zajistit z vlastních zdrojů a kterými postačuje testování 1krát týdně.

celý manuál viz soubor PDF níže ke stažení - čtení - tisku