Od 30. 11. 2020 se obnovuje prezenční výuka v základních školách.

26.11.2020

Vážení rodiče,

Od 30. 11. 2020 se obnovuje prezenční výuka v základních školách. Podmínky jsou určeny takto:

I.stupeň

Prezenční výuka je ve všech ročnících Po celou dobu výuky musí mít žáci a učitelé roušku (mimořádně štít). Žáci musí mít na každý den 2 čisté roušky a 2 igelitové sáčky. O každé přestávce a během vyučovací hodiny bude probíhat větrání učeben. Přizpůsobte prosím oblečení dětí těmto podmínkám. Žákům bude umožněno mít ve třídě svrchní oděv. Vyučování probíhá podle platného rozvrhu, zakázán je zpěv a cvičení v tělesné výchově. Nesmí se slučovat skupiny dětí z různých ročníků.

Obědy ve školní jídelně jsou povoleny. Stravu mají všechny děti přihlášenou. Žáci končící vyučování ve 12. 05 h., kteří nenavštěvují ŠD, mají pro oběd vyhrazený čas 11. 30 - 12. 40. Také ve školní jídelně je třeba dodržet podmínku oddělení žáků různých ročník. Je možné, že se prodlouží potřebný čas na oběd. Všichni přítomní musí mít roušku, odložit ji lze pouze na dobu nutnou ke konzumaci stravy.

V případě potřeby je nutné stravu odhlásit standardním způsobem. V případě nemzci se strava poskytuje první den nemoci, výdej pouze do termoboxů, výdej do vlastních nádob není povolen.

Školní družina je v provozu, organizace činnosti je upravena, blíže bude informovat vedoucí ŠD.

Třídní učitelé budou informovat o dalších podrobnostech a režimu vstupu do školy

Pro zajištění bezpečnosti dětí bude část prostoru před školou Na Lužci vyhrazena na shromažďování dětí a v době 7. 15 - 7. 40 h uzavřena. Prosíme rodiče, aby věnovali příjezdu před školu zvýšenou pozornost.

II.stupeň

Je obnovena prezenční výuka pro žáky 9. ročníku

Pro ostatní ročníky bude výuka rotačním způsobem takto:

Lichý týden: ve škole 6. ročník, třída 8.A

Sudý týden: 7. ročník, třída 8.B

30. 11. Je lichý týden - ve škole budou 6. ročníky a 8.A

V týdnech, kdy nemají žáci prezenční výuku, probíhá nadále vzdělávání distančně v Teams.

V rozvrhu tříd jsou drobné úpravy, neboť není možné slučování žáků z různých tříd. Informovat budou třídní učitelé.

O každé přestávce a během vyučovací hodiny bude probíhat větrání učeben. Přizpůsobte prosím oblečení dětí těmto podmínkám. Žákům bude umožněno mít ve třídě svrchní oděv.

Po celou dobu výuky musí mít žáci a učitelé roušku. Žáci musí mít na každý den 2 čisté roušky a 2 igelitové sáčky.

Abychom zamezili shlukování dětí před školou, je umožněn vstup do školy od 7. 00 hodin.

Žáci, kteří se vzdělávají prezenčně, mají dovoleno stravování ve školní jídelně, v určených časech :

12. 05 - 12. 40 h

13. 15 - 13. 30 h

V případě nemoci lze odebrat stravu v termoboxu v čase 13. 15 - 13. 30 h.

Žáci, kteří se vzdělávají distančně, nemohou využívat školní jídelnu ,ale mohou odebírat stravu ve 13.15-13.30 zezadu u dveří školní kuchyně .

Strava je pro všechny žáky přihlášená, podle aktuální situace je třeba odhlásit.