Organizace začátku školního roku

25.08.2021
  • 1. září se žáci shromáždí v 7. 35 h před budou školy (Na Lužci i na Masarykově náměstí). Třídní učitelé si žáky své třídy odvedou do třídy. Žáci 2. - 9. ročníku budou nejprve testování, pak obdrží úvodní informace. Po cca 1 hodině vyučování končí. Tento den se žáci nepřezouvají. Postup provádění a vyhodnocení testu škola zveřejní po dodání testovacích sad.
  • 2. - 3. září končí vyučování na 1. stupni 4. vyučovací hodinu, tj. 11. 10 h. Vyučování na 2. stupni bude ukončeno 5. vyučovací hodinu, tj. 12.05 h.
  • Školní jídelna bude v provozu v obvyklém režimu, je třeba mít včas uhrazenou platbu na měsíc září.

1.září bude strava vydávána v čase 11.00 - 12. 30 h. Kdo nemá nemá o oběd tento den zájem, musí si jej odhlásit u vedoucí ŠJ pí.Šoltové - tel.  773 931 203