OZNÁMENÍ O USKUTEČNĚNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

01.06.2021


Volba členů školské rady zákonnými zástupci nezletilých žáků proběhne formou ankety v systému Bakaláři dne 28. 6. 2021, od 8.00 - 20.00, nebo osobním hlasováním ve škole Masarykovo náměstí dne 28. 6. 2021, od 14.30 -17.00.


volební lístek kandidáti:

1) Jiří Licek (předseda spolku + důvěrník 6.B)

2) Lucie Petrlíková (místopředsedkyně spolku + důvěrník 1.B )

3) Lucia Kliegrová (důvěrník 1.A)