Pátek 25.9.2020 učíme ....

23.09.2020

Vážení rodiče,

z tisku jsme se dozvěděli o výzvě pana ministra zdravotnictví Prymuly.

Po konzultaci s kolegy i řediteli jiných škol jsem se rozhodl nevyhlásit ředitelské volno.

V naší škole se snažíme dodržovat všechna doporučení , někdy to není lehké, ale s Vaší pomocí se nám postupně daří vštěpovat všem žákům hlavní hygienické zásady.

Pro své rozhodnutí jsem vyšel i z předpokladu, že ne všichni máte dostatek dovolené a možnost být s vašimi dětmi, a tak je i škola při dodržování hygienických opatření pro vaše děti bezpečnější.

Také cítím, že každý den strávený ve škole má pozitivní vliv na vzdělanost našich žáků, je potřeba s dětmi procvičit a doplnit učivo z období distanční výuky.

Přeji nám všem pevné zdraví a nervy.

Jan Ľuptovský