Poděkování a přání ...

01.07.2020

Vážení rodiče,

děkujeme za spolupráci v období distanční výuky. Uvědomujeme si, že toto období bylo pro Vás velmi náročné a oceňujeme, že jste věnovali svůj čas a úsilí vzdělávání dětí. Přejeme Vám i dětem krásné léto a těšíme se na shledání na podzim.

Pedagogický sbor školy