Pokyn ředitele + informace k návratu do školy

08.04.2021

Vážení rodiče,

Na základě manuálu MŠMT jsme upravili organizaci výuky ve škole, abychom dodrželi nastavená hygienická pravidla a návrat dětí proběhl v co největší pohodě, bez zbytečného stresu a obav. Příprava byla složitá, neboť probíhala ve velmi krátkém čase, oficiální pokyny přišly do školy ve čtvrtek brzy ráno. Doufáme, že se nám to alespoň částečně podařilo a věříme, že se děti vrátí do školy rády a nastálo.

Jan Ĺuptovský

Organizace výuky na 1. stupni od 12. 4. 2021

Výuka je obnovena pro třídy 1. stupně tak, aby se ve škole třídy střídaly rotačně po týdnu. Cílem je omezit množství kontaktů.

Třídy se budou ve škole střídat takto:

Týden od 12. 4. 2021 - 16. 4. 2021

ve škole: 1.B, 2.B, 3.B, 5.B obědy přihlášené

distančně: 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A obědy odhlášené

Týden od 19. 4. 2021 - 23. 4. 2021

ve škole: 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A obědy přihlášené

distančně: 1.B, 2.B, 3.B, 5.B obědy odhlášené

Příchod do školy

Místo shromáždění žáků ráno před školou upřesní třídní učitelky. Po příchodu do školy bude v pondělí a ve čtvrtek probíhat testování. Žákům 1. - 3. ročníku mohou při samostestování asistovat rodiče. Tito rodiče vyčkají před školou a budou vyzváni ke vstupu. Testovací místnost pro tyto účely je tělocvična školy, kde bude vytvořeno 6 odběrových míst. Ve stejném čase se mohou testovat žáci jedné třídy. Trvání testu je 15 minut.

Ochrana dýchacích cest

Ve škole musí mít žáci zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének (chirurgická rouška, respirátor). Roušky domácí výroby jsou nepřípustné.

Testování

Testování žáků a všech zaměstnanců školy bude probíhat 2x týdně neinvazivními antigenními testy, tzv. samoodběrem. Bližší informace a videopostup jsou na webu školy.

Postup školy v případě pozitivního výsledku žáka při testování v pondělí:

  • Žák je izolován od ostatních, škola vystaví potvrzení o pozitivním testu a uvědomí zákonného zástupce, který si dítě vyzvedne
  • Zákonný zástupce informuje lékaře žáka, bude následovat PCR test
  • Ostatní žáci zůstávají ve škole

Postup školy v případě pozitivního výsledku žáka při testování ve středu (čtvrtek):

  • Žák je izolován od ostatních, škola vystaví potvrzení o pozitivním testu a uvědomí zákonného zástupce, který si dítě vyzvedne
  • Škola uvědomí zákonné zástupce všech žáků, kteří byli s pozitivním žákem 2 dny přede v kontaktu. Žáci musí opustit školu (zákonný zástupce si vyzvedne). Pozitivně testovaný žák, který nemá příznaky, jde na potvrzení PCR testem. V případě pozitivního výsledku jdou spolužáci do karantény. Škola je povinna tyto žáky hlásit KHS. V případě negativního výsledku se všichni vrátí do školy.

Pokud se dostane do karantény třída v době, kdy měla bát prezenční výuka, přejde třída na distanční výuku.

V době karantény nelze vyzvedávat obědy ve školní jídelně.

KDO SE NEMUSÍ TESTOVAT

Testování není nutné, pokud rodič doloží písemné potvrzení od lékaře, že dítě prodělalo

onemocnění COVID-19 a je ve lhůtě 90 dní od pozitivního PCR testu, popř. pokud předloží výsledek

negativního PCR testu, který není starší 48 hodin a byl proveden poskytovatelem zdravotních

služeb.

Školní družina

Ranní družina je v provozu v obvyklém čase. Odpolední družina zachovává třídní kolektivy. Pravidelné testování v pondělí a ve čtvrtek bude u těchto žáků probíhat už ve školní družině.

Rozdělení tříd: 1. A, 2. B - M. Hynková

1.B, 2. A - M. Sládková

3.A, 3. B - A. Kopecká

Školní jídelna

Žáci v prezenčním vzdělávání se mohou stravovat v ŠJ za dodržení stanovených hygienických pravidel (rozestupy, roušky, dezinfekce). Obědy mají přihlášené. Kdo nemá zájem, musí individuálně odhlásit.

Žáci v distančním vzdělávání mají obědy odhlášené, v případě zájmu o oběd si musí přihlásit. Oběd odeberou u zadního vchodu v určeném čase: 11. 30 - 13. 00.