Přerušení provozu mateřské školy o letních prázdninách od 1.7.2020 do 14.8.2020

Mateřská škola bude mít přerušen provoz od 1.7.2020 do 14.8.2020 Na dny provozu tj. od 17.8. do 31.8.2020 je nutné nahlásit docházku dítěte do mateřské školy do 15.6.2020. 

Rozpis na jednotlivé dny bude na nástěnce v šatně dětí nejdéle od 1.6.2020.