PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

09.05.2023

Přerušení provozu mateřské školy o letních prázdninách

Mateřská škola bude mít přerušen provoz od 1. 7. 2023 do 18. 8.2023

Na dny provozu tj. od 21. 8. do 31. 8. 2023 je nutné nahlásit docházku dítěte do mateřské školy do 16. 6. 2023. Rozpis na jednotlivé dny bude na nástěnce v šatně dětí nejdéle od 1. 6. 2023. Děti, které jsou zapsané od 1. 9. 2023 do základní školy,

nemohou již 1. 9. 2023 (pátek) do mateřské školy přijít. Nově přijaté děti zahájí docházku v pondělí 4. 9. 2023. Ve stejný den začíná školní vyučování.

Za červenec se úplata za předškolní vzdělávání nehradí.

Za srpen rodiče uhradí úplatu za vzdělávání ve výši 230 Kč jednorázovým převodem na účet školy, na který platíte úplatu

č.ú. 123-9069790267/0100, VS – evidenční číslo do školní jídelny, do zprávy pro příjemce jméno dítěte a třídu.

Úplatu na srpen uhraďte do 20.6.2023.

Úplatu za prázdniny rodiče hradí i v případě, že dítě v srpnu do MŠ nebude docházet. Úplatu na prázdniny neplatí děti v povinném vzdělávání – tj. děti, které úplatu neplatily celý školní rok.

Mgr. Aneta Burešová