PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

01.07.2022

Přerušení provozu mateřské školy o letních prázdninách
Mateřská škola bude mít přerušen provoz od 1.7.2022 do 12.8.2022

Na dny provozu tj. od 15.8. do 31.8.2022 je nutné nahlásit docházku dítěte do mateřské školy

do 17.6.2022. Rozpis na jednotlivé dny bude na nástěnce v šatně dětí nejdéle od 1.6.2022.

Za červenec se úplata nehradí.

Za srpen rodiče uhradí úplatu za vzdělávání ve výši 210 Kč jednorázovým převodem na účet školy

do 20.6.2022. Úplatu za prázdniny rodiče hradí i v případě, že dítě v srpnu do MŠ nebude docházet. Úplatu na prázdniny neplatí děti v povinném vzdělávání - tj. děti, které úplatu neplatily celý školní rok.

Mgr. Aneta Burešová