PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH OD 1.7.2024 DO 16.8.2024 

13.03.2024

Přerušení provozu mateřské školy o letních prázdninách

Mateřská škola bude mít přerušen provoz od 1. 7. 2024 do 16. 8. 2024

Na dny provozu tj. od 19. 8. do 31. 8. 2023 je nutné nahlásit docházku dítěte do mateřské školy do 14. 6. 2024. Rozpis na jednotlivé dny bude na nástěnce v šatně dětí nejdéle od 1. 6. 2024. Nový školní rok začíná v pondělí 2. 9. 2024.

Za červenec se úplata za předškolní vzdělávání nehradí.

Za srpen rodiče uhradí úplatu za vzdělávání ve výši 270 Kč jednorázovým převodem na účet školy, na který platíte úplatu

č.ú. 123-9069790267/0100, VS – evidenční číslo do školní jídelny, do zprávy pro příjemce jméno dítěte a třídu.

Úplatu na srpen uhraďte do 20.6.2024.

Úplatu za prázdniny rodiče hradí i v případě, že dítě v srpnu do MŠ nebude docházet. Úplatu na prázdniny neplatí děti v povinném vzdělávání – tj. děti, které úplatu neplatily celý stávající školní rok.

Mgr. Aneta Burešová