Přihlášení žáka 1. stupně ke školní docházce od 25. 5. 2020 - ukončeno

11.05.2020

Vážení rodiče,

v žákovské knížce byl zveřejněn formulář pro závazné přihlášení žáka k nepovinné školní docházce. Tento formulář lze odeslat do 17. 5. 2020 24.00 h. Pečlivě si prosím prostudujte informace k průběhu vyučování.

Jan Ľuptovský