Rozhodnutí o přijetí do prvních ročníků ZŠ

05.05.2020

v Základní škole a mateřské škole Lázně Bohdaneč na školní rok 2020/2021 

Ředitel školy rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Lázně Bohdaneč:

Seznam uchazečů

Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Mgr. Bc. Jan Ľuptovský datum zveřejnění : 6. 5. 2020

ředitel školy