Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Lázně Bohdaneč na školní rok 2023/2024

05.05.2023

Ředitel školy rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Lázně Bohdaneč uchazečům dle seznamu. 

Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Mgr. Bc. Jan Ľuptovský datum zveřejnění : 5. 5. 2023

ředitel školy