Souhrnné informace k provozu školy od 3. 5.

02.05.2021

Mateřská škola - všechny děti, netestuje se, bez roušek

  • I. stupeň ZŠ - nadále pokračuje rotační výuka, testování 1x týdně, roušky
  • II. stupeň - rotační výuka, roušky, testování 2x týdně, rozdělení tříd informace v elektronické žákovské knížce - Bakaláři 

Školní jídelna -

Žáci v prezenční výuce -obědy jsou přihlášené

Žáci v distanční výuce - obědy mají ohlášené, nutno přihlásit, výdej do boxů u zadního vchodu