Termín zápisu 2022: 11. - 12. 4. 2022

07.03.2022

Vážení rodiče,
zápis dítěte do 1. ročníku i podání žádosti o odklad školní docházky bude probíhat v termínu od 11. a 12. dubna 2022 od 15 do 18 hodin v budově Základní školy Na Lužci 660. 

 Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2015 - 31. 8. 2016 a dětí, kterým byl v roce 2021 povolen odklad povinné školní docházky.

K základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 bude přijato 48 žáků.

Kritéria přijetí:

Dosažený věk zápisu do 1. ročníku. 

Bydliště ve spádovém obvodu školy, tj. obce Lázně Bohdaneč, Bukovka, Černá u Bohdanče, Dolany, Křičeň, Neratov a Přelovice.

Další informace zde >>>