INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MLADŠÍCH  3 LET - ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

16.05.2022

Vzhledem k naplnění celkové kapacity mateřské školy dětmi staršími tří let, nebudou k 1.9.2022 přijímány dodatečně děti mladší tří let.