ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA MĚSÍC SRPEN 2024

13.03.2024

Za červenec se úplata za předškolní vzdělávání nehradí.

Za srpen rodiče uhradí úplatu za vzdělávání ve výši 270 Kč jednorázovým převodem na účet školy, na který platíte úplatu

č.ú. 123-9069790267/0100, VS – evidenční číslo do školní jídelny, do zprávy pro příjemce jméno dítěte a třídu.

Úplatu na srpen uhraďte do 20.6.2024.

Úplatu za prázdniny rodiče hradí i v případě, že dítě v srpnu do MŠ nebude docházet. Úplatu na prázdniny neplatí děti v povinném vzdělávání – tj. děti, které úplatu neplatily celý stávající školní rok.

Mgr. Aneta Burešová