VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ VE ŠKOLCE 22.11.2022

18.11.2022

Vánoční fotografování dětí  v mateřské škole

22.11.2022 od 8,00 hodin

Vánoční fotografie si objednejte  na lístečku u třídní učitelky.

Počet kusů, motiv a formát zapište prosím do objednacího lístku.

Pokud jsou ve školce sourozenci je možné je na požádání rodičů

dát vyfotit společně. (Prosíme poznamenat k objednávce).

Lístek s objednávkou odevzdejte nejpozději v den fotografování ráno.

Bez objednávkového lístečku nebudeme dítě fotit.

Pokud nemáte o fotografování zájem, informujte třídní učitelku. Děkujeme