Volby do školské rady

09.06.2024

Ředitel školy v souladu s §167 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby zástupce žáků do školské rady.

Termín voleb: 13.- 16. 6. 2024.

Ředitel školy ustanovuje tříčlennou volební komisi ve složení:

  • Mgr. Milan Pösl – předseda
  • Mgr. Soňa Drvotová – člen
  • Mgr. Lenka Fialková – člen

Volby se uskuteční v termínu 13.- 18. 6. 2024.

Budou probíhat elektronicky. Zákonní zástupci obdrží v Bakalářích odkaz na vyplnění formuláře volebního lístku. Hlasování bude přístupné od 13. 6. 2024 5.00 h do 16. 6. 2024 24.00 h.

Oprávněným voličem člena školské rady pro volbu zástupce nezletilých žáků je zákonný zástupce nezletilého žáka. Školská rada

Školská rada má 6 členů, z toho jsou 2 členové zvoleni zákonnými zástupci, 2 členové jsou zvoleni pedagogickými pracovníky školy a 2 členy jmenuje zřizovatel.

Ze seznamu kandidátů vyberou zákonní zástupci maximálně 2 členy.

Seznam kandidátů:

· Michaela Alaboujevová – třídní důvěrník SRPŠ za 1.B

· Lucie Petrlíková - třídní důvěrník SRPŠ za 9.B

· MUDr. Jana Váchová - třídní důvěrník SRPŠ za 3.A

Výsledky budou zveřejněny nejpozději dne 20. 6. 2024

V Lázních Bohdanči dne 13. 5. 2024

Mgr. Bc.. Jan Ľuptovský, ředitel školy