VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

30.05.2024

ZVEŘEJNĚNÍM TOHOTO SEZNAMU SE POVAŽUJÍ ROZHODNUTÍ, KTERÝMI SE VYHOVUJE ŽÁDOSTEM O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ZA OZNÁMENÁ. 

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ BUDOU PŘEDÁNA OSOBNĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 12.6. V 16.45 HODIN. PO TOMTO TERMÍNU NEVYZVEDNUTÁ ROZHODNUTÍ BUDOU DORUČENA NA ADRESU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE UVEDENOU V PODANÉ ŽÁDOSTI.

Mgr.Bc.Jan Ľuptovský Ředitel školy Datum zveřejnění: 30.5.202