Zahájení školního roku pro prvňáčky

25.08.2021

Zahájení školního roku proběhne 1. září v 7. 45 hodin před budovou základní školy Na Lužci. Po přivítání se děti odeberou se svými p. učitelkami do tříd. Nepřezouvají se. Rodiče mohou vstoupit s dítětem do třídy. Pro stup rodičů do školy platí standartní pravidla: je možný, pokud je rodič alespoň 14 dnů po 2. očkovací dávce, nebo ve lhůtě do 180 dní po prodělání nemoci, nebo má negativní PCR test, popř. antigenní test z odběrového místa. Při pobytu uvnitř budovy je třeba mít ochranu dýchacích cest. Žáci při pobytu ve třídě ochranu dýchacích cest mít nemusí. Vzhledem k požadavku hygieny omezovat počet osob na jednom místě předpokládáme, že doprovod jednoho dítěte do třídy budou maximálně 2 osoby. Zápis do školní družiny proběhne rovněž 1. září Na Lužci. Školní družina zahájí provoz 2. září 2021.

Žáci jsou rozděleni do 3 tříd, anonymizované seznamy tříd jsou vyvěšeny na dveřích budovy Na Lužci.

Pro prvňáčky bude testování probíhat 2. září. Testovat se nemusí děti očkované, do 180 dnů po prodělání nemoci nebos výsledkem PCR testu ne starším 7 dnů.  V těchto případech informujte prosím třídní učitelku a doložte příslušným potvrzením.

vedení školy