Zápis dětí z Ukrajiny do 1. ročníku ZŠ pro šk. r. 2022/23

10.05.2022

Uskuteční se dne 14. 6. 2022 v ředitelně školy v době od 14. 45 - 16.00 hod.

Hlásit se mohou děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo děti, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu. Tato skutečnost se prokazuje vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

PŘIJETÍ DÍTĚTE DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2015 - 31. 8. 2016.

V den zápisu je třeba doručit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, na základě které bude vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte. Ke stažení zde . Nutno vyplnit zákonným zástupcem dítěte.

Spolu s žádostí předložíte k nahlédnutí

Doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce

Doložení místa pobytu dítěte