ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2024/25

14.03.2024

INFORMACE K ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK  2024/25 A KRITÉRIA K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ JSOU NA  Informace k přijímacímu řízení do MŠ (skolalb.cz)

Zápis do mateřské školy na školní  rok                                           2024/25

Postup:

V aplikaci ZapisyOnline na webu školy ( www. Skolalb.cz)

přihlásíte dítě k zápisu do mateřské školy.

Zadáte jméno dítěte, narození, jméno rodiče. Bude vygenerován kód dítěte, který si poznamenáte. 

Po odeslání údajů přijde rodiči do mailu potvrzení přijetí přihlášky k zápisu a vygenerovaná žádost o přijetí. Rodič ji vytiskne, podepíše, nechá potvrdit pediatrem a doručí škole .

Aplikace bude přístupná od 2.4.2024

Pozn: Vygenerovaný kód slouží k uveřejnění přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním na webu školy www. skolalb.cz - novinky mš dne 3.6.2024 a na hlavní nástěnce v mateřské škole.

Písemné vyhotovení rozhodnutí o přijetí se vydává pouze na žádost zákonného zástupce.

2. Vlastní zápis proběhne podáním Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením dětského ošetřujícího lékaře a potvrzení o řádném očkování. Potvrzení jsou součástí žádostí k přijetí k předškolnímu vzdělávání. S sebou přeneste rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, který přijde žádost podat. Pokud pověříte podáním žádosti jinou osobu musí mít Plnou moc, podepsanou zákonným zástupcem dítěte.

Podat žádost lze Osobním podáním ve dnech - po předchozí registraci a rezervaci termínu v aplikaci online zápis do školy

6. 5. 2024 od 8:00 hod. do 16:30 hod.

7. 5. 2024 od 10:00 hod. do 17:00 hod.

Doporučujeme, aby zákonní zástupci informovali školu o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných odpůrných opatření dítěte. Jedná se o znevýhodnění dítěte, podle § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou a

o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského za řízení.

Také je nezbytné informovat školu o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly vliv na vzdělávání dítěte.

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční v červnu. O termínu budeme informovat na webu mateřské školy.

Dotazy k zápisu můžete konzultovat na tel. č. 774 753 921 – Mgr. Aneta Burešová