ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 10.5. - 11.5.2022

01.04.2022

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč

Zápis do mateřské školy v Lázních Bohdaneč

K zápisu do mateřské školy se budou rodiče registrovat přes aplikaci Zápisyonline, která bude přístupná od 13.4.2022.na webu

www.skolalb.cz. Zápis se týká dětí narozených do 31.8.2019.

Pro děti mladší tří let, bude možnost podat žádost k předškolnímu vzdělávání, pokud se nenaplní kapacita mateřské školy. Informace bude zveřejněna na webu školy  16.5.2022.

Dny zápisu - podání žádosti s potvrzením od lékaře

Místo pro podání žádosti: Mateřská škola - ředitelna

Termín: 10. 5. 2022 a 11. 5. 2022

Doba pro podání žádosti: 8,00 - 17,00 hod. (podle času, který si zadáte v systému)

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte bude pod vygenerovaným kódem zveřejněno 1.6.2022

na webu mateřské školy a hlavní nástěnce na chodbě mateřské školy.

Místo vydání rozhodnutí: Mateřská škola - ředitelna

Rozhodnutí o přijetí se vydává pouze na vyžádání zákonného zástupce.

Rozhodnutí o nepřijetí si vyzvedněte v tyto dny:

Termín: 6.6.2022 a 8.6.2022

Doba pro vydání rozhodnutí: 8-11.00 a 16-17 hodin

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce také průkaz totožnosti, originál rodného listu dítěte a potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému očkování, které není starší než jeden měsíc ke dni podání žádosti ( je součástí žádosti).

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy, informace o místě, termínu a době o podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23 budou také umístěny na hlavní nástěnce školy a na internetových stránkách www.skolalb.cz

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se řídí ustanovením § 34 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.