ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PROBĚHNE V PONDĚLÍ 4. 9. 2023

28.08.2023

Na později podané přihlášky nebude brán zřetel!

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY BUDE ZAHÁJEN V ÚTERÝ 5. 9. 2023

 číslo bankovního účtu pro školní družinu    131-784760277/0100