ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PROBĚHNE VE ČTVRTEK

24.08.2022

1. 9. 2022
ve škole Na Lužci od 7:45 do 9:00.

Na později podané přihlášky nebude brán zřetel!

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY BUDE ZAHÁJEN V PÁTEK 2. 9. 2022